Az agrárium korszakváltása

Piacra lépés előtt áll az Agroninja, a csapat a Hiventures inkubációs támoga­tásának köszönhe­tően fejlesztette ki termékét. A szarvas­marha-tenyésztőket segítő alkalmazás mellett a vállalkozás további ötleteken is dolgozik.

Az agrárium számára készít egyszerű, könnyen kezelhető és költséghatékony digitális megoldásokat az Agroninja csapata. Első termékük a Beefie, egy digitális szarvasmarhasúly-mérő információs alkalmazás (mobilapp). Az alapítók úgy tapasztalták, hogy ez a szektor jelenleg nagyon alacsony technologizáltságú, projektjükkel az általuk feltárt problémára kínálnak használható megoldást. „Szakmai partnerünk azt mondta: ha bonyolult, és olyan, amire nincs szükségük, akkor felszögelik a falra. Mi nem ilyen terméket fejlesztünk” – emelte ki Boromisza Gergely, az Agro­ninja értékesítési vezetője.

A 2017-ben indult projektcég alapítói a három fő tudáskört hozták a vállal­kozásba. Nádor Iván felel a szoftver­fejlesztésért, neki jelentős IT-tapasz­talatai vannak. Bende Zsolt a cégvezetési tudás mel­lett a projektmenedzsment, valamint fejlesztési vezetőként a dizájn területén rendelkezik kompetenciákkal, Boromi­sza Gergely pedig közel tizenöt éves értékesítési tapasztalatával erősíti a csa­patot, amelyet további szakemberekkel bővítenek. A Beefie mellett a vállalko­zás más termékeket is szeretne piacra dobni, jelenleg két ötleten dolgoznak, továbbra is az agráriumra, azon belül a szarvasmarhákra koncentrálva. Az Ag­roninja csapata úgy véli, leginkább ezen a területen maradhatnak hatékonyak, de nem zárkóznak el attól, hogy más problé­mákra is megoldásokat keressenek.

Arccal a piac felé

Izgalmas időszakát éli a cég, az inkubációs szakaszból átlép a növekedésibe, vagyis most lesz a projektből valódi, működő vál­lalkozás. A Beefie piacra vitele előtt állnak, jelenleg több szarvasmarhafajtára is tesz­telik a terméket, amit a felhasználók vissza­jelzései alapján határoztak meg fejlesztési célként. A termék először a januárban megtartott Agromashexpón mutatkozott be a közönség előtt, ott személyesen is meg­nézhették a tenyésztők az alkalmazást. „Egy nagyon nyitott és lelkes közeggel ismerked­tünk meg, elmondhatjuk, hogy a magyar­országi tenyésztői piac harmada látogatott meg minket, és várják a megoldásunkat, hogy élesben is használhassák” – mondta el Boromisza Gergely.

A csapat jelenleg az értékesítésre, valamint a felhasználói igények alapján történő fejlesz­tésre fókuszál. Kiemelten kezelik a tenyésztők véleményét, visszajelzését, mert így tudják a valódi igények alapján elkészíteni az alkalma­zást. „Az soha nem egy helyes út, ha csak a saját elgondolásainkat követjük. Arra kell választ adnunk, amire igény van” – hangsú­lyozta az értékesítési vezető. Legfőbb felada­tuknak jelenleg a nemzetközi piacokon való megjelenést tartják, amelyhez nagy kihívás a megfelelő partnerek megtalálása, csakúgy, mint a távoli ügyfelek kiszolgálása.

 Több, mint kilencmillió

A csapat egy éve dolgozik a súlymérő alkalma­záson. Az első néhány hónap kutatással és terve­zéssel telt, az ebben az időszakban felmerült költsé­geket önerőből finanszírozták. Nyolc hónapja kapták meg a Hiventures Zrt. kilencmillió forintos inkubációs támogatását. Ez tette lehetővé a termék további fejlesztését, a prototípus elkészítését, a szarvasmar­hatelepeken való tesztelését, a piacra vitel előkészí­tését, illetve a támogatásnak köszönhetően tudtak költeni a marketingre és a kommunikációra is.

Az Agroninja a milliókon kívül támogatást és egy olyan türelmes csapatot is kapott a Hiventurestől, amely segítette az induló vállalkozást abban, hogy minden időben történjen. Tehát számukra a Hiven­tures a pénzügyi hátteret és szakmai hozzáállást is biztosítja. A csapat tagjai a tervezés, a céges műkö­déssel járó folyamatok, valamint az ügyintézés terén tanultak a legtöbbet a befektetőtől, a legnagyobb segítséget pedig a pénzügyi tervezés jelentette szá­mukra. „A befektetésük tette lehetővé, hogy gyorsan és jól haladjunk, legyen lehetőségünk több dolgot kipróbálni” – emelte ki Boromisza Gergely.

A szakember szerint a legfontosabb, hogy sikercél­juk a cég és az ügyfelek érdekeit egyaránt támogas­sa. Három-négy éven belül szeretnének eljutni az érett szakaszba, és a megfelelő árbevétellel, termé­kekkel, ügyfélkörrel rendelkezni. „Ott a lehetőségek közül a legjobbat választjuk, ami a cég érdekét szolgálja. Természetesen a befektetők is érdekeltek egy sikeres exitben” – tette hozzá.

2018-07-25